آگوست 16, 2019

سیستم هوشمند تشخیص عابر پیاده شهرها را ایمن می کند.

سیستم هوشمند تشخیص عابر پیاده شهرها را ایمن می کند. در سیستم حمل و نقل شهری و جاده ای و همینطور در هنگام وقوع تصادفات، عابران پیاده آسیب پذیر ترین […]