آگوست 6, 2019

سامانه سپهتن چیست و چه مزیت هایی دارد؟

سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان، که به اختصار به آن سامانه سپهتن می گویند، به منظور نظارت و کنترل بهینه ناوگان حمل و نقل جاده ای برنامه ریزی شده است […]